Ewangelia na każdy dzień

  • Niedziela - Niedziela zwykła(Ml 3,19-20a)Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że...

Msze święte

Poniedziałek  godz. 7.30, 18.00
 Wtorek  godz. 7.30, 18.00
 Środa  godz. 7.30, 18.00
 Czwartek  godz. 7.30, 18.00
 Piątek  godz. 7.30, 18.00
 Sobota  godz. 7.30, 15.00, 18.00
Niedziela i Święta

 godz. 8.00, 10.00,12:00, 18:00

UWAGA! W okresie zimowym mszę św w dni powszednie o godzinie  7 30, 17 00

TV Andrzej Bobola

Drukuj

Nasza diecezja

Polecamy

diecezjaDIECEZJA ŁOMŻYŃSKA obejmująca obszar około 11.500 km˛ jest usytuowana w północno-wschodniej części Polski. Graniczy: od północy - z Archidiecezją Warmińską i Diecezją Ełcką, od wschodu - z Archidiecezją Białostocką, od południa - z Diecezją Drohiczyńską i Warszawsko - Praską, od zachodu - z Diecezją Płocką. Diecezja Łomżyńska - podobnie jak dwie diecezje poprzednie, z których terytorium została erygowana, a mianowicie: Diecezja Wigierska i Diecezja Sejneńska czyli Augustowska - powstała w wyniku przeobrażeń politycznych naszego kraju.

Niedługo po trzecim rozbiorze Polski na skutek zarządzenia zaborcy, że granice diecezji w przyłączonych do Prus terenach mają się pokrywać z granicami administracji państwowej, Papież Pius VI bullą "Saepe factum est" z dnia 16 marca 1799 roku erygował Diecezję Wigierską. W skład tejże diecezji weszło 90 parafii z Diecezji Wileńskiej, 44 parafie z Diecezji Łuckiej i 15 parafii z Diecezji Żmudzkiej. Łącznie w 149 parafiach było ponad 292 tysiące spowiadających się wiernych.


Po pokoju tylżyckim w 1807 roku, gdy do Rosji wcielony został tzw. obwód białostocki, z Diecezji Wigierskiej zostały wyłączone w całości lub częściowo następujące dekanaty: Białystok, Bielsk, Brańsk, Drohiczyn, Knyszyn i Sokółka, co obejmowało łącznie 53 parafie, 6 filii i 5 klasztorów. Stan wiernych diecezji zmniejszył się wówczas o ponad 130 tysięcy. W tych bardzo zmniejszonych granicach Diecezja Wigierska przetrwała do 1818 roku.

Na skutek zmian politycznych po Kongresie Wiedeńskim z terytorium Diecezji Wigierskiej Papież Pius VII bullą "Ex imposita Nobis" z 30 czerwca 1818 roku erygował Diecezję Sejneńską, której granice pokrywały się z granicami administracyjnymi województwa augustowskiego. Diecezja Sejneńska czyli Augustowska, od nazwy siedziby biskupiej w Sejnach i województwa augustowskiego, została utworzona z terytorium byłej Diecezji Wigierskiej oraz dołączonych trzech dekanatów z Diecezji Płockiej, a mianowicie: Łomży, Wąsosza i Wizny. W skład nowej diecezji wchodziło 120 parafii z 370 tysiącami wiernych.

Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku prawnej regulacji granicy państwowej mocą traktatu pokojowego zawartego w Rydze 18 marca 1921 roku między Polską a ZSRR i Ukrainą Radziecką oraz decyzją konferencji ambasadorów z 15 marca 1923 roku, Diecezja Sejneńska czyli Augustowska utraciła na rzecz Litwy następujące dekanaty: Kalwarię, Mariampol, Wiłkowyszki, Władysławów i część dekanatu Sejny. Utracone terytorium obejmujące 55 parafii z 280 tysiącami wiernych zostało włączone do Diecezji w Wiłkowyszkach. Na terenie Polski z Diecezji Sejneńskiej czyli Augustowskiej pozostało 81 parafii z ponad 392 tysiącami wiernych.

Zaistniała sytuacja polityczna i administracyjna wymagała nowej reorganizacji kościelnej. Przygotowane kolejne projekty reorganizacji diecezji przewidywały utworzenie: najpierw diecezji "Łomżyńskiej", potem diecezji "Łomżyńsko-białostockiej", następnie "sejneńsko-łomżyńskiej". Ostatecznie Papież Pius XI Bullą cyrkumskrypcyjną "Vixdum Poloniae unitas" z 28 października 1925 roku erygował DIECEZJĘ ŁOMŻYŃSKĄ z terenów pozostałej w ówczesnych granicach polskich Diecezji Sejneńskiej czyli Augustowskiej, do której zostały dołączone trzy dekanaty z Diecezji Płockiej: Czyżew, Ostrołęka (bez parafii Goworowo) i Ostrów Mazow iecka. Nowo utworzona Diecezja Łomżyńska, która liczyła ponad 520 tysięcy wiernych została podzielona na 15 dekanatów: Augustów, Czyżew, Jedwabne, Kolno, Łomża, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Sejny, Sokoły, Suwałki, Szczuczyn, Śniadowo, Teolin, Wąsosz i Wysokie Mazowieckie. Obejmowała 129 parafii, w których pracowało 223 kapłanów.

Na mocy bulli "Vixdum Poloniae unitas" Diecezja Łomżyńska należała do Metropolii Wileńskiej. Pierwszym ordynariuszem Diecezji Łomżyńskiej był Biskup Romuald Jałbrzykowski, który w 1926 roku został mianowany Arcybiskupem Wileńskim.
Po drugiej wojnie światowej dekanat Teolin (oprócz trzech parafii: Lipsk, Mikaszówka i Rygałówka) znalazł się poza granicami Polski. Dopiero w 1991 roku parafie dekanatu teolińskiego znajdujące się za wschodnią granicą Polski zostały włączone do Diecezji Grodzieńskiej.

W końcu 1991 roku Diecezja Łomżyńska licząca ponad 630 tysięcy wiernych była podzielona na 20 dekanatów, które obejmowały 153 parafie i 7 samodzielnych ośrodków duszpasterskich (quasi parafii).

Diecezja Łomżyńska, poza niewielką korektą dotyczącą części dekanatu Teolińskiego dokonaną w 1991 roku, przetrwała do 25 marca 1992 roku, w granicach ustalonych w 1925 roku przy jej erygowaniu.


W związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce, dokonanym przez Papieża Jana Pawła II Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus", z terytorium Diecezji Łomżyńskiej została odłączona północna jej część obejmująca pięć dekanatów: Augustowski Najświętszego Serca Jezusowego, Augustowski Matki Boskiej Częstochowskiej, Suwalski św. Aleksandra, Suwalski św. Ap. Piotra i Pawła oraz Sejneński, a także trzy parafie z dekanatu Grajewskiego: Rajgród, Rydzewo i Pruska (Wólka Karwowska). Odłączona część Diecezji Łomżyńskiej weszła w skład nowo utworzonej Diecezji Ełckiej.

Mocą wyżej wymienionej Bulli do Diecezji Łomżyńskiej została przyłączona część Diecezji Płockiej obejmująca dekanaty: Różański, Wyszkowski (bez parafii Rybienko Leśne) oraz z dekanatu Chorzelskiego - parafie: Brodowe Łąki, Chorzele, Olszewka, Parciaki i Zaręby, a także z dekanatu Makowskiego-parafie: Gąsewo, Jaciążek, Krasnosielc, Płoniawy i Sypniewo oraz z dekanatu Przasnyskiego - parafie: Baranowo, Drążdżewo i Jednorożec.

Łącznie w czasie ostatniej zmiany granic od Diecezji Łomżyńskiej zostało odłączonych 38 parafii i 2 samodzielne ośrodki duszpasterskie z około 167 tysiącami wiernych i 74 kapłanami diecezjalnymi oraz 12 kapłanami zakonnymi; przyłączono zaś: 31 para fii z około 113 tysiącami wiernych i 57 kapłanami diecezjalnymi oraz 1 kapłanem zakonnym.

Po zmianach na podstawie Bulli “Totus tuus Poloniae Populus” Diecezja Łomżyńska licząca ponad 590 tysięcy wiernych była podzielona na 19 dekanatów obejmujących 164 parafie.

W celu usprawnienia współpracy kapłanów i ich owocniejszego wspólnego działania duszpasterskiego Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek dokonał 11 stycznia 1998 roku nowego podziału Diecezji Łomżyńskiej na dekanaty. Aktualnie Diecezja licząca 576.069 wiernych i 178 placówek duszpasterskich jest podzielona na 24 dekanaty. W latach 2000-2003 powstało 5 nowych placówek duszpasterskich.

Dane teleadresowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Boboli
ul. Wąska 93
18-400 Łomża

tel./fax: +86 218 04 83

pieczec kosciola

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information